Mentenanta Cladiri

Serviciile integrate SERAPIS destinate locatiilor combina toate serviciile clientului intr-o singura solutie, un serviciu dintr-un segment putand sustine servicii din alte segmente, asigurand eficienta si optimizarea activitatilor.

 

SERAPIS aloca, pentru fiecare client in parte, cate o echipa de servicii integrate, care actioneaza in locatia respectiva, oferind control maxim asupra activitatii, flexibilitate si viteza mare de reactie.

 
workers

Principalele servicii de Mentenanta Cladiri pe care le oferim si prestam includ:

Controlul costurilorManagementul contractelorControl financiarAlte activitati administrative specifice
Scopul principal vizeaza limitarea si reducerea cheltuielilor de administrare, in conditiile mentinerii si chiar cresterii calitatii serviciilor, incluzand:
- obtinerea celor mai bune cotatii de preturi si tarife de la subcontractori;
- eliminarea cheltuielilor nejustificate;
- managementul subcontractorilor si al furnizorilorprin Service Level Agreements (SLA);
- propuneri de proiecte pentru reducerea consumurilor si imbunatatirea performantelor cladirii;
- elaborarea bugetelor de investitii (CapEx) si cheltuieli operationale (OpEx);
- inregistrarea, monitorizarea si interpretarea consumurilor de utilitati;
Activitate ce urmareste, in principal, asigurarea realizarii corecte si integrale a prevederilor contractuale in raporturile proprietar-chirias, cuprinzand:
- gestionarea contractelor de inchiriere;
- verificarea utilizarii spatiilor inchiriate de catre chiriasi;
- actiuni administrative, conform cu contractul de inchiriere si prevederile legale, in scopul de a proteja interesele si drepturile proprietarului;
- asistenta la predarea/primirea spatiilor catre/de la chiriasi;
- monitorizarea respectarii obligatiilor si prevederilor contractuale de catre chiriasi;
- organizarea de intalniri regulate cu chiriasii pentru administrarea optima a contractelor locative;
Serviciu de administrare constand mai ales in:
- emiterea de facturi catre chiriasi si urmarirea incasarii acestora;
- recuperarea de la chiriasi a platilor pentru servicii sau alte elemente datorate proprietarului;
- monitorizarea garantiilor chiriasilor, inclusiv comunicarea notificarilor;
- colectarea datelor si realizarea de rapoarte financiare, conform solicitarilor clientilor;
- elaborarea si actualizarea bugetelor;
- estimarea bugetelor si actualizarea acestora, dupa necesitati.
- realizarea interfetei dintre proprietari, chiriasi si autoritati;
- furnizarea periodica, catre proprietari, de date si informatii detaliate privind starea cladirilor, situatia costurilor si a consumurilor, cu propuneri de masuri de reducere a costurilor operationale;
- emiterea de rapoarte privind aspecte legate de garantii, sprijinirea clientilor pe toata perioada garantiei cladirilor si echipamentelor, precum si pe perioada receptiei cladirilor;
- realizarea managementului inchirierii si legatura cu chiriasii;
- elaborarea manualului cladirii;
- reconcilierea periodica a Service Charge;
- managementul planurilor pentru situatii de urgenta si al regulamentului de functionare al cladirii.